Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Newsletter

   Trafic site - accesări
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi consolidarea turismului  in general din judeţul Vrancea, prin sprijinirea promovării produselor specifice, în vederea dezvoltării durabile a turismului la nivel judeţean, regional şi naţional.

Obiectivul specific ale proiectului îl constituie valorificarea potenţialului turistic prin promovarea identităţii culturale, religioase şi  istorice, componentă a mediului antropic, în scopul creşterii gradului de atractivitate ca destinaţie turistică, a judeţului Vrancea.

Obiectivele proiectului se pliază obiectivelor Axei prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului care vizează valorificarea patrimoniului natural, istoric şi cultural, pentru  includerea acestora în circuitul turistic şi promovarea lor în scopul  atragerii  turiştilor.

Atingerea acestor obiective se va realiza prin sprijinirea, promovarea şi desfăşurarea activităţilor de marketing specifice turismului care, conform Domeniului major de intervenţie, 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică vizează activităţi menite să facă România o destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri, împreună cu dezvoltarea durabilă a produselor turistice

Elementele societăţii informaţionale propuse in proiect, vor contribui la atingerea obiectivului domeniului de intervenţie 5.3 privind creşterea utilizării internetului în serviciile de rezervare şi promovare turistică.

Rezultatele obţinute urmare implementării acestor activităţi, vor contribui la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale prin îmbunătăţirea gradului de atractivitate a  regiunilor din punct de vedere turistic, la crearea  de noi locuri de muncă şi implicit, vor răspunde obiectivelor Strategiei Naţionale  de Dezvoltare Regională care a identificat dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare regională, dat fiind potenţialul turistic existent în toate regiunile.

 

Mausoleul Eroilor din Mărăşeşti Mausoleul din Mărăşti Monumentul Unirii din Piaţa Unirii Focşani
Mausoleul Eroilor din Focşani (1916-1919) Statuia Victoriei - Tişiţa – Mărăşeşti Borna de hotar - 1931 – Focşani
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva-Ruginesti Casa memorială Moş Ion Roată Casa memoriala Alexandru Vlahuta – Dragosloveni
 
Mausoleul Eroilor din Soveja Cimitirul ostaşilor germani (1916-1919) sat Dragosloveni, comuna Soveja  

 

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

www.inforegio.ro

© Fundaţia "Zi deschisă" 2012