Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Circuit monumente

Turismul axat pe monumentele istorice reprezintă un fenomen economico - social, puternic ancorat în viața societății vrâncene.

Aceasta inițiativă va consolida și poziționa turismul în județul Vrancea, astfel încât să genereze valoare adăugată, un plus valoric inerent unei revitalizări economice, sociale, cultural-artistice și turistice, prin construirea unui avantaj competitiv pe piețe țintă.

În acest context, în vederea realizării echilibrului perfect între cerința de conservare a spațiului social, cultural și economic pe de o parte, și tendința de modernizare a turismului pe de altă parte, respectând principiile dezvoltării durabile și considerând poziționarea geografică, favorabilă, turismul reprezintă exponentul principal al valorificării patrimoniului local prin promovarea resurselor antropice, specifice. Astfel, fiind considerate obiective cu potențial real de valorificare, monumentele istorice ale județului Vrancea au conturat produsul turistic “Circuitul monumentelor din Vrancea”.

Gândind astfel un traseu turistic pe meleaguri bogate în istorie și marcate de spiritul eroic românesc, una dintre opriri este pe tărâm vrâncean.


Alături de milenara creație populară, numeroase monumente istorice și de artă din Vrancea, atestă că pe aceste meleaguri s-a închegat și dezvoltat de-a lungul veacurilor o tradiție care a cultivat sentimentul demnității naționale, al permanenței și unității poporului român, al dragostei pentru cultură. Existând această pluralitate identitară, Vrancea nu mai este doar un teritoriu geografic, ci un spațiu turistic, un spațiu ecologic și context al revalorizării cultural.

Justificarea alegerii acestui produs se fundamentează prin slaba mediatizare și promovare a monumentelor atât la nivel local, cât și național. Județul Vrancea este un centru spiritual de mare valoare, marcat de monumente importante, dar prea puțin cunoscute. Prin creșterea circulației turistice, promovarea obiectivelor turistice și a monumentor va putea fi pusă în valoare esența spiritualității românești, importantă atât la nivel județean, cât și regional și național.

Unicitatea produsului turistic constă atât în varietatea de monumente și ansambluri arhitecturale de mare valoare istorică, cum ar fi
 

1. Mausoleul Eroilor Mărășești
Mausoleul Eroilor de la Mărăşeşti este unul din cele mai impresionante memoriale din Europa închinate celor care au luptat în Primul Război Mondial. Edificiul de la Mărăşeşti impresionează prin monumentalitate şi grandoare, putând concura oricând pentru Cartea Recordurilor. Imaginat ca o Bazilică a eroismului românesc, numită uneori chiar „Biserică a Neamului”, având o Cupolă care aminteşte de tiparele clasice ale bazilicilor, cu o imensă cruce de piatră pe vârful Cupolei, Mausoleul se impune prin statura sa, creind o atmosferă de religiozitate şi mister.
2. Mausoleul Eroilor Mărăşti
Dacă Statuia Victoriei de la Tişiţa şi Mausoleul de la Mărăşeşti glorifică marea bătălie dusă de Armata Română împotriva Armateri Germane şi amintesc de eroismul ostaşilor români în „Bătălia de la Mărăşeşti”, Mausoleul de la Mărăşti aminteşte de luptele de la Mărăşti din iulie 1917. Intrucât pe aceste locuri Armata Română a stropit cu sînge fiecare metru de pământ apărat, iar printre victime s-au aflat nu numai soldaţi, ci şi civili, iar pierderile colaterale au fost uriaşe s-a înfiinţat în noiembrie 1917 Societatea Mărăşti, cu scopul de a reconstrui satul Mărăşti distrus în timpul luptelor din iulie 1917
3. Monumentul Unirii Focşani
Veritabilă frescă în imagini a Unirii de la 1859, Obeliscul Unirii din Piaţa cu acelaşi nume este monumentul care reprezintă cel mai fidel episoadele Unirii şi personajele care au înfăptuit-o. Aşa cum Columna lui Traian înfăţişează în cele 113 basoreliefuri istoria cuceririi Daciei, Obeliscul din Piaţa Unirii prezintă o suită se scene cu aceste personaje, astfel încât cel care-l priveşte să poată urmări geneza Unirii, cu personalităţile care au marcat acest eveniment şi momentele importante din anii.

4. Mausoleul Eroilor Focșani
Oraş al Unirii prin excelenţă, locul unde de un secol şi jumătate, an de an, ziua Unirii este sărbătorită mai cu intensitate decât Ziua Naţională, Focşaniul este în acelaşi timp şi unul din rarele oraşe din România unde a fost construit în perioada interbelică un cochet Monument al Eroilor. Puţini sunt cei care ştiu că Focşaniul – două localităţi cu acelaşi nume până în 1862, una în Moldova, alta în Muntenia - a jucat un rol important din punct de vedere militar până târziu, la jumătatea secolului trecut. Fiind două oraşe de frontieră până în 1862, era firesc să găsim aici o importantă aristocraţie militară, care a contribuit la dezvoltarea celor două localităţi
5. Statuia Victoriei Tişiţa
Statuia Victoriei de la Tişiţa a fost realizată în amintirea celor mai importante operaţiuni militare ale Armatei Românie din timpul Primului Război Mondial. Este vorba despre celebra „Bătălie de la Mărăşeşti”, desfăşurată în vara anului 1917, între 6 august şi 3 septembrie. Jumătate de milion de combatanţi şi 29 zile de lupte, cu cele mai mari desfăşurări de trupe pe pământ românesc din prima conflagraţie mondială. De o parte trupele diviziilor Armatei I Române, conduse de generalul Eremia Grigorescu, retrase în Moldova, instruite de generalul francez Berthelot apărau linia frontului. De cealaltă parte trupele germane conduse de Feldmareşalul von Mackensen, doreau să străpungă frontul şi să înainteze prin Moldova spre Rusia.

6. Borna de Hotar Focşani
Focşanii sunt oraşul Unirii, atât prin faptele trecutului, cât şi prin monumentele istorice care amintesc astăzi turiştilor ajunşi în municipiu, evenimentele şi momentele importante trăite de locuitorii celor două târguri de graniţă, Focşanii Moldovei şi Focşanii Munteniei, două localităţi care au existat aproape jumătate de secol, despărţite de Milcovelul, un pârâu tras din Milcov în aval de Focşanii Moldovei, pârâu care şerpuia de la vest la est printre cele două târguri.
7. Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva Rugineşti
Lăcaş al unui fost Schit a cărui istorie se pierde în negura vremurilor, planul bisericii „Cuvioasa Paraschiva” din Rugineşti este inspirat din arhitectura vechilor edificii moldoveneşti de piatră din secolele XIV-XV, înaintea înfloririi artei
bisericeşti din epoca ştefaniană. Lăcaşul a fost ridicat la cumpăna dintre sec. XVII-XVIII, în mijlocul codrilor de pe Valea Domoşiţei, nu departe de pădurile care în aceeaşi perioadă au format imensul domeniu al Mavrocordaţilor, administrat la începutul sec. XX de un enigmatic italian – Guido Gianetti, bunicul dinspre mamă al celebrului om de televiziune, Tudor Vornicu.
8. Casa memorială Ion Roată
Situată în satul Gura Văii, din comuna Câmpuri, pe Drumul Naţional 2D, care leagă Focşanii – capitala administrativă a judeţului Vrancea, de Soveja – odinioară perla staţiunilor montane vrâncene, într-un cadru geografic splendid, în apropierea unor salbe de obiective turistice, printre care bisericile de lemn din Vrancea arhaică şi rezervaţiile naturale din Munţii Vrancei, Casa memorială “Ion Roată” este, din punct de vedere simbolic poarta de intrate în istoria fostului Ţinut al Putnei, mai cu seamă în viaţa ţăranilor clăcaşi care trudeau pe moşiile acestui ţinut, faţă de Vrancea arhaică locuită numai de răzeşi – oameni liberi, care exploatau în comun bogăţiile naturale şi nu depindeau de moşia vreunui boier. Din acest punct de vedere, Casa memorială “Ion Roată”, cu toate poveştile moşului din Gura Văii, reprezintă o frescă a ţărănimii clăcaşe moldave, pentru care Unirea ar fi trebuit să însemne ieşirea din robie şi un viitor mai bun.
9. Mausoleul Eroilor Soveja
Mausoleul de la Soveja încheie şirul monumentelor tip mausoleu, legate de Primul Război Mondial, prezentate în acest ghid şi dă tuşa finală descrierilor acestor obictive turistice. Privit din punct de vedere al poziţionării geografice, Mausoleul Eroilor de la Soveja este ultima etapă vrânceană a excursului iniţiatic prin care am descoperit pe parcursul acestei lucrări majoritatea monumentelor legate de Primul Război Mondial. De la Monumentul Eroilor din Focşani, situat în fostul cartier al cazărmilor, la faimosul Monument de la Mărăşeşti - considerat o culme a măiestriei arhitectonice româneşti în domeniu - la Mausoleul de la Mărăşti, am trecut, etapă cu etapă, prin locurile importante unde acum un secol s-au scris cele mai sublime pagini de eroism românesc.
10. Casa memorială Alexandru Vlahuţă Dragosloveni
Amplasată în mijlocul Podgoriilor de la sud de Milcov, pe Drumul European 85, între Focşani – capitala administrativă a judeţului Vrancea şi Râmnicu Sărat – reşedinţă a fostului judeţ Râmnicu Sărat, Casa memorială „Alexandru Vlahuţă” de la Dragosloveni este unul din cele mai importante obiective turistice din partea de sud a judeţului Vrancea. Pentru cei care vizitează azi Casa memorială surpriza vine din descoperirea în locuinţa scriiorului a unor mici unghere marcate de trecerea prietenilor săi, cum ar fi de pildă masa albă de brad a lui Caragiale, balconul din care scriitorii bucureşteni admirau viile podgorenilor sau colţul de birou în care prefera să citească Barbu Ştefănescu Delavrancea, ori cărţile vechi răsfoite adesea de Nicolae Iorga sau fereastra de la care pictorul Nicolae Grigorescu admira crepusculul.
11. Cimitrul Ostașilor Germani Soveja
Mai mult decât oricare alt judeţ din România, Vrancea este locul unde în fiecare sat există un monument al eroilor, fie închinat celor căzuţi în Războiul de Independenţă, fie în Primul şi mai puţin în Al Doilea Război Mondial. Pentru că pe actualul teritoriu administrativ al judeţului Vrancea s-au purtat între 1916- 1918 unele din cele mai mari lupte, iar o bună parte din teritoriul actualului judeţ a fost
pentru 3 ani sub ocupaţie austro-germană astăzi avem zeci de monumente ale eroilor, atât pentru soldaţii români, cât şi pentru soldaţii ruşi, austrieci, maghiari şi mai ales germani.

 

Produsul turistic „Circuitul monumentelor istorice din Vrancea” oferă inspirație și valoare, tradiție și monumentalitate, toate reprezentând surse de dezvoltare durabilă locală, regional și națională.

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

www.inforegio.ro

© Fundaţia "Zi deschisă" 2012